Disclaimer Homeopathie Hilversum

Kamer van Koophandel
Accuro Homeopathie Hilversum staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ????????.

Inhoud
De door Accuro Homeopathie Hilversum verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Accuro Homeopathie Hilversum kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Accuro Homeopathie Hilversum en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. 

Accuro Homeopathie Hilversum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Accuro Homeopathie Hilversum worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Accuro Homeopathie Hilversum.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Accuro Homeopathie Hilversum omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.